دوره های تخصصی طی شده زیر نظرسازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
 • آزمون جامع روانشناختی (MMPI,MCMI وNEO )
 • فنون مصاحبه و مشاوره با خانواده
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی
 • طرحواره های درمانی
تجربیات حرفه ایی و اجرایی
 1. عضو سازمان نظام روانشناسی ایران به شماره(11768) و دارای پروانه فعالیت رسمی از سازمان نظام روانشناسی ایران(3777)
 2. روانشناس خانه روانشناسان در تهران
 3. روان شناس بنیاد امید  روان درمانگر توانمند سازی دختران آسیب دیده
 4. آموزش مهارتهای تاب آوری  برای اقشار آسیب پذیر زیر نظر معاونت  فرهنگی کمیته امداد و شهرداری تهران
 5. مشاور و روانشناس در کلینیک بینش
 6. مشاور و روانشناس در کلینیک معراج
 7. مشاور و روانشناس دانشگاه پیام نور اصفهان و تهران
 8.  مشاور و روانشناس مدارس هوشمند در تهران و اصفهان
 9. برگزاری دورههای آموزشی مختلف در مؤسسه ی بهبود نگرش ها و برگزاری چند همایش در این مؤسس
 10. -آموزش مهارتهای ارتباطی و مهارتهای اجتماعی، آموزش مهارتهای عزت نفس و ابراز وجود دستیار برگزاری کارگاههای شناسایی انواع مواد مخدر ،آشنایی با مواد مخدر  ( TOT) ، آموزش مهارتهای زندگی

You cannot copy content of this page